Oferta edukacyjna

W czasie trzyletniej nauki każdy uczeń bierze udział w bezpłatnych szkoleniach: samoobrony, techniki i taktyki interwencji, strzeleckich, wspinaczki wysokogórskiej i pierwszej pomocy przedmedycznej.

PRZEŻYJ Z NAMI WSPANIAŁĄ PRZYGODĘ

Absolwentom gimnazjów proponujemy naukę w klasach o profilach:

WOJSKOWYM

W programie m. in. taktyka, rozpoznanie, łączność, terenoznawstwo, obrona przeciwchemiczna i przeciwlotnicza, szkolenie inżynieryjno-saperskie.

POLICYJNYM

W programie m. in. taktyka i techniki interwencyjne, elementy kryminalistyki i pracy dochodzeniowej, wybrane zagadnienia prewencji kryminalnej, prawo administracyjne, karne i wykroczeń, wybrane zagadnienia patologii społecznej oraz musztra policyjna.

POŻARNICZO-RATOWNICZYM

W programie klasy pożarniczo - ratowniczej przewidujemy m. in. :

 • Kurs Podstawowy Szeregowców OSP

 • Kurs Ratownictwa Technicznego OSP

 • Szkolenie Dowódców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

 • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

W klasie pożarniczo - ratowniczej, z uwagi na dalszy cykl kształcenia i kariery naszych absolwentów, realizowany jest program rozszerzony z matematyki, fizyki i chemii, z których wyniki maturalne są brane pod uwagę podczas rekrutacji do Głównej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. Widza na wysokim poziomie z zakresu nauk ścisłych jest również niezbęda do zaliczenia egzaminów wstępnych do jednej z trzech szkół aspiranckich - w Częstochowie, Krakowie lub Poznaniu.


Dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia organizowane przez szkołę (po preferencyjnych cenach):

 • kurs spadochronowy (uprawnienia skoczka),
 • szkolenie płetwonurka (system CMAS),
 • kurs prawa jazdy,
 • kursy żeglarskie,
 • obozy szkoleniowe.

Szkoła cyklicznie organizuje:

 • zawody sportowo-obronne Sprawni jak kadeci,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi. Naszymi gośćmi byli już pilot-kosmonauta gen. Mirosław Hermaszewski oraz były Dowódca Jednostki GROM gen. Roman Polko.

Młodzież samodzielnie przygotowuje liczne akademie oraz uroczystości, które odbywają się w Domu Żołnierza.